shib
01 آذر 1401 - 10:32

۷ میلیون راس دام سبک مازاد روی دست دامدار

پوریان گفت: بنابر آخرین آمار ۷ میلیون راس دام سبک و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار راس دام سنگین مازاد روی دست دامدار مانده است. آقای منصور پوریان گفت: با توجه به زایش های مناسب پاییز و نبود تقاضا، دام زیادی روی دست دامدار مانده است که با این وجود مشکلی در عرضه گوشت نداریم. به گفته او، با وجود حجم بالای دام که از گردونه باید خارج شود، خرید تضمینی دام بصورت نقدی در کنار صادرات باید انجام شود تا دام مازاد دامدار برای استمرار و پایداری تولید به سرمایه نقد تبدیل شود. پوریان قیمت کنونی هر کیلو بره نر کشتاری را ۷۵ هزارتومان، بره نر چاق ۷۴ هزار تومان، بره نر لاغر ۷۱ هزار تومان و میش و بز کمتر از ۷۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو لاشه ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است و عرضه با نرخ های بالاتر ارتباطی به دامدار ندارد. رئیس شورای تامین کنندگان دام می گوید: بنابر آخرین آمار ۱۰۰ هزار راس دام صادر شده است و همچنان این طرح حمایتی باید استمرار یابد تا مشکلی برای تولید ایجاد نشود. او گفت: طبق آمار و بررسی های صورت گرفته ۷ میلیون راس دام سبک و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار راس دام سنگین با وزن بالا روی دست دامدار  مانده است که باید از گردونه تولید خارج شود. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیصنعت ، تجارت و کشاورزی
شناسه خبر: 872900