shib
27 آبان 1401 - 12:30

رئیس طالبان ریاست عمومی شهرداری‌ها را منحل کرد

رئیس طالبان در فرمانی ریاست عمومی شهرداری‌ها را منحل و اعلام کرد از این پس شهرداری‌های ولایت‌ها و ولسوالی ها زیرنظر هر ولایت‌ فعالیت کنند. براساس فرمان جدید ملا هبت الله، هیأتی از نمایندگان اداره امور طالبان، وزارت‌خانه های داخله و مالیه و ریاست عمومی شهرداری ها تعیین شوند و وسایط نقلیه، وسایل و تجهیزات این ریاست را ثبت و با اسناد و سوابق آن به اداره امور طالبان تسلیم کنند. براساس فرمان جدید ملا هبت الله، هیأتی از نمایندگان اداره امور طالبان، وزارت‌خانه های داخله و مالیه و ریاست عمومی شهرداری ها تعیین شوند و وسایط نقلیه، وسایل و تجهیزات این ریاست را ثبت و با اسناد و سوابق آن به اداره امور طالبان تسلیم کنند.بر اساس این دستور، وزارت مالیه نیز مکلف است که بودجه باقی‌مانده سال مالی ۱۴۰۱ ریاست عمومی شهرداری‌ها را به اداره امور طالبان انتقال دهد. همچنین تاکید شده است که حقوق و امتیازات کارمندان ریاست عمومی شهرداری‌ها تا زمان اجرای این حکم پرداخت شود. بنا بر فرمان رئیس طالبان همچنین درآمد و بودجه شهرداری‌های ولایت‌ها و ولسوالی ها مربوط به خود این شهرداری‌هاست و باید برای امور آنها مصرف شود. گفتنی است طالبان پس از سلطه بر افغانستان؛ اداره ارگان‌های محلی را به «ریاست عمومی شهرداری‌ها» تغییر داده بودند که به استثنای شهرداری کابل، شهرداری‌های تمام ولایت‌ها و ولسوالی ها زیرمجموعه آن بود. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 862883